Kraków- doradztwo podatkowe oferowane przez biuro księgowe

W przypadku wielu wątpliwości prawnych dotyczących podatków usługi oferowane przesz biuro księgowe Kraków mogą okazać się niewystarczające. O wiele większą wiedzą wykazuje się doradca podatkowy. Często jest to zawód wykonywany przez osoby z wykształceniem prawniczym. Rzeczywiści, do wykonywania tego zawodu konieczna jest znajomość zarówno przepisów prawnych, podatkowych jak też doskonała orientacja w finansach. Przedsiębiorca znajdujący się na etapie poszukiwania księgowego powinien wciąż pod uwagę biura rachunkowe zapewniające kompleksową ofertę usług. Nie rzadko biura rachunkowe współpracują z kancelarią podatkową. To daje o wiele większe pole do popisu...

więcej

Dochody oraz zyski, które może zapewnić prowadzenie ltd

Przy prowadzeniu firm działających na terenie Anglii można uzyskać wiele korzyści przede wszystkich dotyczących kosztów prowadzenia firm, co oczywiście pozwala przynieść znacznie większe dochody przy prowadzeniu dokładnie takiej samej działalności. Z tego powodu prowadzenie ltd staje się znacznie bardziej popularne. Jednocześnie posiadanie firmy w formie limited prowadzonej na terenie Anglii pozwala również na uzyskanie znacznie większego prestiżu, co oczywiście

więcej

Ulgi podatkowe i zwrot podatku Niemcy

W poszczególnych krajach europejskich obowiązują rozbudowane ulgi w ramach systemów podatkowych, co pozwala osobom, które wykonują pracę poza granicami kraju na uzyskanie różnych zwrotów podatków. W wielu krajach takie zwroty za zapłacony podatek mogą być bardzo duże, co sprawia, że warto zawsze przy realizowaniu pracy poza granicami kraju sprawdzić, czy istnieje możliwość uzyskania takiego zwrotu. Oczywiście zwrot podatku Niemcy, jeśli chce się go uzyskać samodzielnie może być bardzo trudny do uzyskania, gdyż

więcej

Dochody wspólnot mieszkaniowych

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4m PDOPrU, zwolnieniu z opodatkowania podlegają dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z przepisami ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty.

więcej

Zasady dokonywania zaokrągleń

Artykuł 63 § 1 OrdPU stanowi, że, co do zasady, podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych, a kwoty podatków, odsetek za zwłokę oraz opłat prolongacyjnych – do pełnych dziesiątek groszy.

Szcze...

więcej

Dochody z zagranicy i dochody osób zagranicznych – kontynuacja

Podstawę do zastosowania zwolnienia od opodatkowania w Polsce do- 37 chodów opodatkowanych za granicą, stanowią przepisy umów międzynarodowych, w których oprócz norm kolizyjnych zawarte są metody unikania podwójnego opodatkowania. Metody te wskazują, w jaki sposób państwo polskie zobowiązane jest zachować się, gdy podatnik, mający miejsce siedziby lub zarządu w Polsce, uzyska dochód za granicą, tam opodatkowany zgodnie z postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

więcej

Przepis art. 20 PDOPrU

Komentowany przepis dotyczy podmiotów objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, tj. posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium RP i podlegających w Polsce opodatkowaniu od całości dochodów, niezależnie od tego gdzie te dochody zostały osiągnięte. Uwagi dotyczące nieograniczonego obowiązku podatkowego zawarte są w komentarzu do art. 3 ust. 1 PDOPrU.

więcej

Związki jednostek samorządu terytorialnego

Wolne od podatku, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4g PDOPrU, są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego w części przeznaczonej dla tych jednostek. Jednostkami samorządu terytorialnego są gminy, powiaty, województwa. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy związków międzygminnych oraz związków powiatów.

więcej

Dochody towarzystw budownictwa mieszkaniowego

W art. 23-33 51 ustawy z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zostały uregulowane zasady funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego. Przedmiotem działalności towarzystwa budownictwa społecznego jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również:

więcej

Dochody z obligacji skarbowych lub środków pieniężnych

Dochody z obligacji skarbowych lub środków pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw. Na podstawie art. 52 ustawy z 3.2.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82 ze zm.), Minister Finansów ma prawo przekazać, w imieniu Skarbu Państwa, bankom państwowym oraz bankom, w których Skarb Państwa posiada więcej niż 50% akcji lub udziałów, obligacje skarbowe wyemitowane w tym celu na podstawie odrębnego upoważnienia lub środki pieniężne dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw banków.

więcej