Daily Archives 07/07/2017

Cesja wierzytelności leasingowej

Przepis art. 17k jest ilustracją wpływu zwyczaju podatkowego w Polsce na stanowione prawo podatkowe. Przez wiele lat – podobnie jak wiele innych kwestii związanych z leasingiem – skutki podatkowe cesji wierzytelności były przedmiotem kontrowersji. Spór dotyczył momentu powstania przychodu finansującego w razie sprzedaży wierzytelności bankowi i uzyskania w momencie sprzedaży ceny wierzytelności, pomniejszonej o dyskonto. W prawie polskim nie było przepisów, które pozwalałyby na wyłączenie z przychodów finansującego kwot otrzymanych od banku z tytułu sprzedaży wierzytelności w momencie otrzymania (lub wymagalności) tych kwot.

Ze względu ...

więcej

Autorskie i pokrewne prawa majątkowe

Prawa autorskie. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.), przedmiotem prawa autorskiego są w szczególności utwory:

więcej