Daily Archives 24/07/2017

Leasing prywatyzacyjny – dalszy opis

Spółka spełniająca ww. warunki nazywana jest często spółką pracowniczą. Wyjątkowo przedsiębiorstwo może zostać oddane do odpłatnego korzystania osobie fizycznej lub prawnej, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o prywatyzację bezpośrednią nie zostanie złożony wniosek o wpisanie do rejestru handlowego spółki akcyjnej (spółki pracowniczej) spełniające powyższe warunki. Wybór ww. osoby powinien być dokonany w trybie przetargu publicznego lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

więcej

Kontynuacja zasad amortyzacji

– Możliwość kontynuacji przyjętych zasad amortyzacji istnieje w przypadku:

– przekształcenia formy prawnej,

– połączenia podmiotów,

– podziału podmio...

więcej