Daily Archives 07/08/2017

Możliwość powiększenia ceny nabycia przedsiębiorstwa państwowego

W celu zminimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe możliwości uwzględniania w formule wyliczania wartości firmy zobowiązań przejętych przy nabyciu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podatnik powinien był w analizowanym stanie prawnym (przed 1.1.2003 r.) podkreślić w umowie nabycia przedsiębiorstwa, że kwota należna sprzedającemu została ustalona z uwzględnieniem stanu przejmowanych zobowiązań, do spłaty których zobowiązuje się nabywca przedsiębiorstwa.

więcej