Daily Archives 10/08/2017

Odliczenia darowizny – pojęcie jej użyteczności cz. II

Do 31.12.2003 r. ustawodawca określał dwie kategorie darowizn, które podatnik mógł odliczyć od dochodu. Kryterium tego podziału było zadeklarowanie przeznaczenia przekazanej darowizny. Kategoria darowizn, w stosunku do których maksymalna granica odliczeń wynosiła 15%, uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym dochodu, obejmowała darowizny przekazane na cele:

więcej