Daily Archives 14/08/2017

Opodatkowanie należności licencyjnych – dalszy opis

Podwójne opodatkowanie należności licencyjnych nie występuje w przypadku każdego państwa. Obowiązujące w chwili opracowywania komentarza umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu zawarte z Austrią, Białorusią, RepublikąFederalnąNiemiec przyznają prawo do ich opodatkowania tylko i wyłącznie w państwie, w którym podatnik ma siedzibę. W tym zakresie przewidywane są zmiany. Projekt umowy między Niemcami a Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która najprawdopodobniej wejdzie w życie z dniem 1.1.2005 r., przyznaje prawo do opodatkowania dochodów z tytułu należności licencyjnych w obu państwach. Odmiennym rozwiązaniem, występującym w obowiązujących umowach, jest opodatkowanie tylko w państwie siedziby podatnika niektórych, określonych rodzajów należności licencyjnych. Pozostałe należności licencyjne opodatkowane są w obu państwach. Przykładowo w umowie zawartej z Francjąustalono, że należności z praw autorskich z tytułu twórczości literackiej, artystycznej lub naukowej podlegają opodatkowaniu tylko w państwie, w którym osoba otrzymująca te należności ma siedzibę, a pozostałe należności licencyjne mogą być opodatkowane także w państwie, w którym powstały, z tym że stawka podatku ryczałtowego nie może przekroczyć 10% należności.

więcej