Daily Archives 15/08/2017

Opodatkowanie opłat leasingowych

Konsekwencją przekazania korzystającemu uprawnienia do amortyzacji przedmiotu leasingu jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów korzystającego oraz przychodów finansującego tej części opłat leasingowych, która stanowi spłatę wartości przedmiotu leasingu. Podstawą do przekazania korzystającemu jednego z podstawowych prawnopodatkowych uprawnień właściciela jest umowa pomiędzy korzystającym a finansującym (art. 17f ust. 1 pkt 3).

więcej