Daily Archives 16/08/2017

Organizacje pożytku publicznego cz. II

Organizacją pożytku publicznego może być podmiot wymieniony powyżej, spełniający łącznie wymagania wymienione w art. 20 PożPiWolU. Do podstawowych wymogów, wynikających z tego przepisu, należą:

więcej