Daily Archives 17/08/2017

Organizacje pożytku publicznego

W związku z wejściem w życie ustawy z 24.2.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) od 1.1.2004 r. do art. 17 PDOPrU dodano ust. 1 pkt 6c. Na jego mocy dochody organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej na działalność statutową inną niż działalność gospodarczą są wolne od podatku dochodowego. Zgodnie z PożPi WolU działalność pożytku publicznego może prowadzić:

więcej