Daily Archives 18/08/2017

Organizacje pracodawców

Tworzenie organizacji pracodawców przewiduje ustawa z 23.5.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 ze zm.). Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia, związki według swego uznania, jak też przystępować do tych organizacji, z zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów. Prawo tworzenia związków mająrównież osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, zatrudniające pracowników okresowo. Związki pracodawców mogą tworzyć federacje i konfederacje, jak również mogą zrzeszać się z międzynarodowymi organizacjami pracodawców.

więcej