Daily Archives 20/08/2017

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

– 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

– 1) ...

więcej