Daily Archives 06/09/2017

Zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 PDOPrU

Zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 24 PDOPrU objęte są odsetki od dochodów pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych lub środków przyznanych przez rządy obcych państw. Odsetki te pochodzą z rachunków otwartych w bankach zagranicznych, z których podmiot otrzymuje środki pieniężne. Oprócz zdeponowanych kwot podstawowych podatnikowi przysługują również odsetki od tych kwot. Odsetki te, zdaniem MF (pismo z 10.5.1996 r., PO 3-722-85/WK/96, Zbiór prawa podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyjaśnienia, C.H. Beck, Warszawa 2000), również objęte są zwolnieniem.

więcej