Daily Archives 09/09/2017

Zwolnienie dla małych przedsiębiorców

Uprawnieni do zwolnienia. Podatnicy rozpoczynający po raz pierw- 17 szy działalność gospodarczą mogą skorzystać z odroczenia płatności podatku dochodowego za drugi rok działalności, a jeżeli ich pierwszy rok podatkowy trwał krócej niż pełnych 10 miesięcy to za trzeci rok podatkowy i rozłożenia go na 5 rat w latach kolejnych. Warunkiem koniecznym dla zastosowania zwolnienia jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej począwszy od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej to zwolnienie, tj. od 26.10.2002 r.

więcej