Daily Archives 11/09/2017

Zwolnienia przedmiotowe cz. V

Ld. Przy ustalaniu udziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności nie uwzględnia się przychodów uzyskanych:

więcej