Daily Archives 16/09/2017

Zasady amortyzacji degresywnej – kontynuacja

Mając powyższe na uwadze, właściwszą nazwą dla tej metody amortyza- cj i byłaby więc metoda degresywno-liniowa. Metoda ta polega na tym, że:

więcej