Daily Archives 18/09/2017

Zaliczki na podatek cz. III

– 14. Podatnicy, o których mowa w ust. 11, tracą prawo do zwolnienia, jeżeli:

– 1) zostali postawieni w stan likwidacji albo ogłoszona została ich upadłość obejmująca likwidację majątku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w pięciu następnych latach podatkowych albo

– 2) w któr...

więcej