Daily Archives 21/09/2017

Zaliczki na podatek cz. II

– 8. Przepisy ust. 6,6a i 7 nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

– 9...

więcej