Daily Archives 22/09/2017

Wynik finansowy a podatkowy – dalszy opis

Po nowelizacji RachU od 1.1.2002 r. podatnicy są zobligowani do tworzenia rezerwy i ustalenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, co jest związane z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.

więcej