Daily Archives 25/09/2017

Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym

Podstawy prawne. Artykuł 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8.3.1990 r. o sa- 8 morządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1591 ze zm.) stanowi, że dochodami gminy są podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z 5.6.1998 r.

więcej