Dochody z obligacji skarbowych lub środków pieniężnych

Dochody z obligacji skarbowych lub środków pieniężnych otrzymanych na podstawie przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw. Na podstawie art. 52 ustawy z 3.2.1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82 ze zm.), Minister Finansów ma prawo przekazać, w imieniu Skarbu Państwa, bankom państwowym oraz bankom, w których Skarb Państwa posiada więcej niż 50% akcji lub udziałów, obligacje skarbowe wyemitowane w tym celu na podstawie odrębnego upoważnienia lub środki pieniężne dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw banków.

Obligacje skarbowe lub środki pieniężne zostaną przekazane bankowi, który spełnia następujące warunki:

– 1) posiada zweryfikowane sprawozdanie finansowe zawierające analizęja- kości portfela kredytowego banku, przeprowadzone przez podmiot mający doświadczenie w tym zakresie,

– 2) wyodrębnił kredyty o obniżonej jakości,

– 3) utworzył odrębny pion organizacyjny do zarządzania kredytami o obniżonej jakości,

– 4) przedstawił plan restrukturyzacji portfela kredytów o obniżonej jakości. Wolne od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19

PDOPrU, są dochody w wysokości nominalnej wartości obligacji skarbowych lub papierów wartościowych uzyskanych dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw na podstawie omawianych przepisów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>