Działalność gospodarcza fundacji

Działalność gospodarcza fundacji powinna być wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej. Wiąże się z tym wyodrębnienie w ramach majątku fundacji środków majątkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli zamysłem fundatora jest prowadzenie działalności gospodarczej od samego początku, powinien w akcie założycielskim wyposażyć fundację w dodatkowe środki przeznaczone tylko na tę działalność. Wyraźne oddzielenie, w ramach funduszu założycielskiego, środków przeznaczonych na działalność podstawową fundacji i na działalność gospodarczą powinno nastąpić zarówno w akcie notarialnym ustanowienia fundacji, jak i w postanowieniach statutu. Wartość środków majątkowych fundacji, przeznaczona na działalność gospodarczą, nie może być mniejsza niż 1000 zł. Fundacje nie mogą prowadzić działalności w zakresie:

– czynności bankowych,

– świadczenia porad prawnych,

– działalności ubezpieczeniowej itp.

Według prawa podatkowego fundacja jest takim samym podatnikiem podatku dochodowego jak inne osoby prawne, niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą.

W momencie otrzymania pieniędzy lub innych wartości powstaje dla fundacji przychód do opodatkowania, traktowany jako wynikający z nieodpłatnego świadczenia. Zwolnienie przysługuje fundacji w zależności od przeznaczenia osiągniętego dochodu.

Przeznaczenie uzyskanych środków na cele statutowe wymienione w ustawie podatkowej powoduje objęcie tej części dochodu zwolnieniem z opodatkowania, zaś przeznaczenie ich na inne cele, w tym na działalność gospodarczą, powoduje opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>