Komunalne zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wolne od podatku są dochody komunalnych zakładów gospodarki mieszkaniowej, które zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Zasoby mieszkaniowe gminy stanowią lokale mieszkalne będące własnością gminy, komunalnych osób prawnych, spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy, a także lokale mieszkalne pozostające w samoistnym posiadaniu wyżej wymienionych podmiotów.

Zgodnie z przepisami art. 6 i następnych ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), gmina może utworzyć zakład budżetowy. Ta część dochodów zakładów komunalnych, która zostanie przeznaczona na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych jest zwolniona od podatku dochodowego. Są to wydatki ponoszone w celu utrzymania posiadanych zasobów w stanie zdatnym do użytku, czyli m.in. wydatki na remont budynków, naprawę urządzeń (np. wind), opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej.

Omawiany przepis nie określa formy organizacyjnej zakładu komunalnego, pozwalającej na korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego. Ze zwolnienia mogą więc korzystać komunalne zakłady gospodarki mieszkaniowej prowadzone w formie spółek, których udziałowcami są gminy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>