Możliwość obniżania stawek amortyzacyjnych

Obniżenie stawek. Podatnicy amortyzujący środki trwałe metodą liniową według stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych mogą obniżać te stawki dla poszczególnych środków trwałych. W przeciwieństwie do stanu prawnego obowiązującego do 31.12.2002 r., limit obniżek nie jest już określony (do ww. daty stawka amortyzacyjna określona w wykazie stawek amortyzacyjnych nie mogła być obniżona o więcej niż połowę jej wysokości). Znosząc limit obniżania stawek ustawodawca dostosował PDOPrU do rozwiązań przyjętych w RachU. Działanie takie ma również sprzyjać, zgodnie z uzasadnieniem ustawy z 27.7.2002 r. o zmianie PDOPrU, stworzeniu „mocniejszego instrumentu polityki podatkowej prowadzonej przez podatników”, którzy „w okresie ponoszenia strat będą mogli zaplanować maksymalnie obniżone stawki amortyzacyjne (…), a tym samym odpowiednio wpływać na wysokość straty podatkowej i dochodu do opodatkowania”. Zgodnie z brzmieniem art. 16i ust. 5 PDOPrU obniżenie stawki może nastąpić począwszy od miesiąca, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Obniżenie stawek stosuje się do „poszczególnych” środków trwałych, co oznacza, że podatnik mając kilka środków trwałych tego samego rodzaju może stosować obniżoną stawkę, przykładowo, jedynie w stosunku do jednego z tych środków, pozostałe zaś amortyzuje według stawek z Wykazu. Obniżenie stawek na zasadach obowiązujących od 1.1.2003 r. może mieć zastosowanie zarówno do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji przed, jak i po tej dacie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>