Odsetki i należności licencyjne a przepisy unijne

W czerwcu 2003 r. została podpisana i weszła w życie dyrektywa Rady 31 2003/49/EC o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych płaconych między spółkami powiązanymi z różnych krajów Unii Europejskiej. Istotą i celem tej regulacji jest zwolnienie z opodatkowania w państwie źródła płatności odsetek i należności licencyjnych, jeżeli właścicielem tych płatności jest przedsiębiorstwo z siedzibą w innym państwie UE lub położony w państwie UE zakład przedsiębiorstwa z siedzibą w innym państwie UE. Wśród warunków stosowania przedmiotowego zwolnienia jest istnienie powiązania kapitałowego płatnika z właścicielem tych płatności.

Powyższa dyrektywa, tak jak i inne dyrektywy UE, nie ma charakteru normatywnego. Niemniej jednak zobowiązała ona członków UE do takiego dostosowania, z dniem 1.1.2004 r., swoich regulacji podatkowych, aby osiągnięty został cel wskazany w tej dyrektywie.

Jako że z dniem 1.5.2004 r. Polska stanie się członkiem UE, również i ona zobowiązana będzie, w określonym (wynegocjowanym) terminie, do odpowiedniego dostosowania swoich regulacji podatkowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>