Szczególne zasady rozliczania zaliczek na podatek

Ustawodawca, obok ustalenia ogólnych zasad dotyczących rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy, przewidział trzy dodatkowe sposoby wywiązania się z obowiązków, którym podlegają podatnicy na podstawie art. 25 PDOPrU.

Pierwszy z nich mogą stosować jedynie podatnicy uzyskujący przychody z działalności rolniczej (przy spełnieniu określonych warunków). Drugi sposób jest alternatywą dla rozliczania zaliczek na zasadach ogólnych dostępną dla wszystkich podatników kontynuujących działalność (przy spełnieniu określonych warunków). Trzecia metoda dotyczy wyłącznie tzw. małych przedsiębiorców w drugim (albo trzecim) roku ich działalności i obejmuje nie tylko zwolnienie ze składania deklaracji, ale również ze wpłat zaliczek oraz przewiduje odroczenie i rozłożenie na raty należnego podatku.

Pierwszą deklarację podatnik składa do 20 października i w tym terminie wpłaca pierwszą zaliczkę na podatek. Wysokość kwoty zaliczki jest obliczana według zasad ogólnych – czyli od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego. Tak więc w ciągu roku podatkowego podatnik złoży do urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik tylko trzy deklaracje CIT-2: za wrzesień (w której wykaże dochód/stratę osiągnięty od początku roku podatkowego do września), za październik (w której wykaże dochód/stratę osiągnięty od początku roku podatkowego do października) oraz za listopad (w której wykaże dochód/stratę osiągnięty od początku roku podatkowego do listopada).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>