Dlaczego wciąż zarabiamy tak mało ? – zarabianie blog

Niedługo minie piętnaście lat odkąd Polska stała się pełnoprawnym członiem Unii Europejskiej. W tym czasie produkt krajowy brutto wzrósł znacznie , wzrosły oczywiście również nasze pensje – również biorąca pod uwagę poziom siły nabywczej naszego pieniądza (oczywiście biorąc pod uwagę inflację) , jednak nadal nam zdecydowanie daleko do zarobków naszych sąsiadów Niemców czy też trochę biedniejszych krajów czyli na przykład Włochów lub Hiszpanów. Z czego się bierze ta różnica ? Generalnie rzecz biorąc są dwa główne czynniki które mają wpływ na wysokość pensji. Pierwsza to popyt oraz podaż na pracowników w danych sektorze – to nie jest tak do końca , że w każdej branży w Polsce zarabia się zdecydowanie gorzej , niż w krajach tak zwanej starej Unii. Niska podaż pracowników w niektórych sektorach gospodarki spowodowała sytuację , że zarobki polskich pracowników (na przykład inżynierowie) są już bardzo blisko zarobków pracowników w krajach Unii Europejskiej – stąd fakt , że w niektórych branżach wyjechało z Polski zdecydowanie zbyt wielu pracowników niż można by to założyć pierwotnie. W Niemczech też są zawody , w których podaż pracowników jest tak wielka , że jak by nie ustawa o płacy minimalnej , to płatność za niektóre prace znajdowała by się na o wiele niższym poziomie niż ma to miejsce teraz. Podobnie zresztą w Polsce , pensje w niektórych branżach takich jak na przykład dozór mienia , okupowanych bardzo często przez emerytów i rencistów wzrosły od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego ponad dwukrotnie. Jak by nie zmiana ustawy o minimalnej płacy godzinowej , prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat nie dobiła by ona do kwoty jaka obowiązuje aktualnie , a więc mowa o trzynastu złotych brutto. Kolejnym czynnikiem który sprawia , że pensje w Polsce są przeciętnie zdecydowanie niższe niż ma to miejsce przykładowo w Niemczech jest fakt , że wydajność pracy polskich pracowników jest zdecydowanie niższa niż ma to miejsce w Niemczech , Francji , Włoszech czy to Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie chodzi o chęci i starania się pracowników , ale po prostu o wyższą jakość kadry menedżerskiej (zarządzającej) pracą poszczególnych ludzi , oraz przede wszystkim technologia. Mając na myśli technologię chodzi głównie o znacznie bardziej wydajne procesy technologiczne oraz maszyny do których dostęp mają zachodnie firmy. Na pewno nie jest to bez znaczenia.

zarabianie blog

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>